Huis kopen in 2017

Denk je erover om een huis te kopen? Wacht dan niet te lang. De hypotheekregels veranderen in 2018. En dit pakt niet altijd even gunstig uit.
Lees hier alles over jouw maximale hypotheek, restschuldfinanciering en renteaftrek.

Kosten koper meefinancieren? In 2018 voorbij!
Op verschillende verkoopsites of in verkoopbrochures van huizen zie je vaak de afkorting k.k. achter een vraagprijs staan. Dit betekent ‘kosten koper’ en betekent dat jij als koper de bijkomende kosten moet betalen bij de aankoop van jouw nieuwe huis.
De ‘kosten koper’ worden onderverdeeld in aankoopkosten en financieringskosten. Gemiddeld zijn deze kosten zo’n 6% van de aankoopprijs van een huis.
Deze bijkomende kosten gelden alleen voor bestaande huizen en niet voor nieuwbouwhuizen.

Het meefinancieren van deze kosten koper is de afgelopen jaren steeds verder afgebouwd. In 2016 leende je nog maximaal 102% van de aankoopprijs of getaxeerde waarde van het huis. In 2017 is dat nog 101%. En vanaf 1 januari 2018 is het dus een feit dat je nog maximaal 100% van de aankoopprijs of getaxeerde waarde mag financieren. Dit heeft invloed op je maximale hypotheek in 2018. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

Verschil maximale hypotheek 2017 en 2018
Stel: je koopt een nieuw huis voor 220.000 euro en dit is tevens de taxatiewaarde van het huis. Wat mag je dan maximaal lenen?
• In 2017 mag je nog 101% van de aankoopprijs/getaxeerde waarde lenen. Je maximale hypotheek komt neer op 220.000 + 2.200 = 222.200 euro. Met deze 1 % extra kun je de kosten koper (nog deels) financieren. Ca. 5% van de kosten koper moet dus al met eigen geld worden betaald.
• In 2018 mag je nog maar 100% van de aankoopprijs/getaxeerde waarde lenen. Dat komt dus neer op 220.000 euro. De ca. 6% aan kosten koper moet je vanaf nu geheel met eigen geld betalen.

Ook hypotheekrenteaftrek 2018 verder verlaagd
Het steeds verder afbouwen geldt niet alleen voor het meefinancieren van de kosten koper. Ook de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschaal wordt gefaseerd verlaagd. In 2017 is dit nog 50% In 2018 wordt dit 49,5%. Een hypotheek afsluiten in 2018 wordt, indien je met je inkomen in de hoogste belastingschaal valt, netto dus een stukje duurder!

Renteaftrek restschuldfinanciering vervalt
Wanneer je in 2017 een restschuld van je oude huis wenst mee te financieren is dat in veel gevallen mogelijk tot 115% van de waarde van je nieuwe huis. De rente die je over deze lening betaalt is gedurende een periode van 15 jaar aftrekbaar bij je belastingaangifte.
Indien de restschuld ontstaat in 2018, is door de nieuwe regelgeving, de rente die je daarover gaat betalen niet meer aftrekbaar.
Hierdoor wordt verhuizen met een restschuld duurder.
Daarnaast zullen geldverstrekkers naar verwachting een restschuldfinanciering behandelen als een ‘consumptieve’ lening. Omdat deze leningen worden getoetst op basis van een hogere rente (in plaats van de werkelijke lasten), daalt jouw leencapaciteit.

Een hypotheek voor 1 januari 2018? Bel nu!
Profiteer nu nog van de voordelen die in 2017 gelden, zodat je maximale hypotheek hoger uitvalt. Bel voor een vrijblijvend advies 0181- 47 44 01.